Focusstudies 2017

Eenoudergezinnen en de kinderbijslag

Bijna één op vijf of meer dan 540.000 kinderen met recht op Belgische kinderbijslag groeit op in een eenoudergezin. Meer dan de helft van deze kinderen ontvangt een sociale toeslag op basis van een beperkt gezinsinkomen. Een minderheid van de kinderen leeft in een eenoudergezin als gevolg van het overlijden van één van beide ouders. Alleenstaande ouders hebben gemiddeld minder (rechtgevende) kinderen die bovendien ouder zijn. Door de lagere tewerkstellingsgraad zal hun beschikbare gezinsinkomen gemiddeld lager liggen en het armoederisico toenemen. In navolging van de bevoegdheidsoverdracht zullen eenoudergezinnen in de toekomst een ander bedrag aan kinderbijslag ontvangen afhankelijk van de deelentiteit waarin ze wonen, het aantal kinderen en hun leeftijd.