2017

Nuancering betreffende de kinderbijslag van de studenten aan het VTI Hasselt

20-01-2017 De foutieve uitwisseling van administratieve documenten tussen het VTI, Vrij Technisch Instituut Hasselt, en de Vlaamse Gemeenschap, leidde ertoe dat de kinderbijslag van een aantal studenten (schijnbaar) werd stopgezet. FAMIFED, Federaal agentschap voor kinderbijslag, heeft de administratieve fout opgemerkt en zorgt ervoor dat de gezinnen hun kinderbijslag van de maand januari zonder onderbreking ontvangen.