News

Naar één publiek kinderbijslagfonds

Naar één publiek kinderbijslagfonds ?

Technische update myFamifed

Onbeschikbaar

Wijziging aan recht op kinderbijslag voor werkzoekende schoolverlater

Het recht op kinderbijslag voor de werkzoekende schoolverlater jonger dan 21 wijzigde op 1 september 2015. Dat is het gevolg van een wijziging die de RVA doorvoerde inzake de reglementering van de beroepsinschakelingstijd. 

Technische update myFAMIFED

Onbeschikbaar

myFAMIFED geeft je toegang tot je kinderbijslagdossier

Nieuwe tool voor de gezinnen: myFamifed !

Uitbetaling jaarlijkse bijslag

Let op ! De kinderbijslag voor de maand juli wordt uitbetaald samen met de jaarlijkse bijslag.

Terugblik op een jaar anders dan de andere !

FAMIFED publiceert zijn jaarverslag 2014

De FAMIFED-website bestaat 1 jaar !

Op 1 juli 2014, exact 1 jaar geleden luidde de 6de Staatshervorming een grondige wijziging van het landschap van de kinderbijslag in. In dat kader zag de vroegere RKW, Rijksdienst  voor Kinderbijslag, haar takenpakket wijzigen en een naamsverandering drong zich op. Vandaag bestaat FAMIFED, het Federaal agentschap voor kinderbijslag 1 jaar.

Opgelet voor verdachte mails !

Infoflash 17 juin 2015. Federale politie. 

Adreswijziging !

Nieuw correspondentieadres !

Pagina's