Werkzoekende schoolverlater

Wanneer ben je een werkzoekende schoolverlater?

 • Je hebt je studies beëindigd?
 • Je hebt je studies stopgezet?
 • Je brengt je inschrijving terug tot minder dan 27 studiepunten?
 • Je bent nog geen 25 jaar?

Je hebt nog maximaal 360 dagen recht op kinderbijslag.

Voorwaarde!

Je moet je zo snel mogelijk na het stopzetten of beëindigen van je studies laten inschrijven als werkzoekende:

 • In Vlaanderen: bij de VDAB
 • In Wallonië: bij de FOREM
 • In Brussel: bij ACTIRIS
 • In het Duitstalige landsgedeelte: bij het ADG

Je kind heeft hoger onderwijs beëindigd

 • Je kind heeft recht op kinderbijslag als student tot het einde van de laatste zomervakantie, dus tot 30 september.
 • Je kind mag maximum 240 uren werken in juli, augustus en september samen in het kader van een arbeidscontract, met inbegrip van een contract als jobstudent, of een statuut, of elke activiteit als zelfstandige. Als je kind meer werkt is er geen recht op kinderbijslag voor het volledige kwartaal. Enkel de dagen waarop effectief gewerkt wordt, tellen mee (bv. geen bezoldigde feestdagen).
 • Als je kind  vanaf 1 augustus ingeschreven is als werkzoekende heeft hij tijdens de beroepsinschakelingstijd recht op kinderbijslag voor de maanden waarin het inkomen lager is dan € 541,09 bruto.

Aandacht!

 • Om recht te hebben in juli: maximum 240 uren werken in juli, augustus en september samen.
 • Om recht te hebben in augustus en september: maximum 240 uren werken in juli, augustus en september samen of maximum € 541,09 bruto inkomsten per maand hebben, op voorwaarde dat je ingeschreven bent als werkzoekende (vanaf 1 augustus).
 • Vanaf oktober tot en met juli van het volgende jaar heb je recht op kinderbijslag voor de maanden waarin je bruto inkomsten maximum € 541,09 zijn.

Voorbeeld

Wout heeft hoger onderwijs beëindigd op 30 juni. Zijn laatste zomervakantie loopt tot 30 september.
Hij laat zich inschrijven als werkzoekende op 1 augustus.
Zijn beroepsinschakelingstijd loopt tot 31 juli van het volgende jaar.
Hij werkt in juli, augustus en september samen meer dan 240 uren. In augustus werkt hij niet.
Wout heeft geen recht op kinderbijslag in juli omdat hij meer dan 240 uren werkt.
Hij heeft wel recht in augustus omdat zijn inkomen lager is dan € 541,09 bruto.
Hij heeft geen recht in september omdat hij meer dan 240 uren werkt, en zijn inkomen hoger is dan € 541,09 bruto.
Vanaf oktober heeft hij recht voor de maanden waarin zijn inkomsten lager zijn dan € 541,09 bruto.

Je kind heeft niet-hoger onderwijs beëindigd

 • Je kind heeft recht op kinderbijslag als student tot het einde van de laatste zomervakantie, dus tot 31 augustus.
 • Je kind mag maximum 240 uren werken in juli, augustus en september samen in het kader van een arbeidscontract, met inbegrip van een contract als jobstudent, of een statuut, of elke activiteit als zelfstandige. Als je kind meer werkt is er geen recht op kinderbijslag voor juli en augustus.
 • Als je kind vanaf 1 augustus ingeschreven is als werkzoekende, dan heb je tijdens zijn beroepsinschakelingstijd recht op kinderbijslag voor de maanden waarin zijn inkomen lager is dan € 541,09 bruto.

Aandacht!

 • Om recht te hebben in juli: maximum 240 uren werken in juli, augustus en september samen.
 • Om recht te hebben in augustus: maximum 240 uren werken in juli, augustus en september samen, of maximum € 541,09 bruto inkomsten hebben, op voorwaarde dat je ingeschreven bent als werkzoekende.
 • Vanaf september tot en met juli van het volgende jaar heb je recht op kinderbijslag voor de maanden waarin je bruto inkomsten maximum € 541,09 zijn.

Voorbeeld

Wout heeft niet-hoger onderwijs beëindigd op 30 juni. Zijn laatste zomervakantie loopt tot 31 augustus.
Hij laat zich inschrijven als werkzoekende op 1 augustus.
Zijn beroepsinschakelingstijd loopt tot 31 juli van het volgende jaar.
Hij werkt in juli, augustus en september samen meer dan 240 uren. In augustus werkt hij niet.
Wout heeft geen recht op kinderbijslag in juli omdat hij meer dan 240 uren werkt.
Hij heeft wel recht in augustus omdat zijn inkomen lager is dan € 541,09 bruto.
Vanaf september heeft hij recht voor de maanden waarin zijn inkomsten lager zijn dan € 541,09 bruto.

Wanneer start de periode van 360 dagen als werkzoekende schoolverlater?

 • Op 1 augustus, na een volledig school- of academiejaar
 • De dag na afloop van je 2de examenperiode
 • De dag na het einde van je verplichte stage
 • De dag na het indienen van je eindwerk
 • De dag na afloop van je leercontract
 • De dag na het stopzetten van je laatste studie met ten minste 27 studiepunten, of het terugbrengen van je studie tot minder dan 27 studiepunten

Als je je laattijdig inschrijft als werkzoekende begint je toekenningsperiode voor de kinderbijslag vanaf de dag dat je je inschrijft. Ze eindigt 360 dagen nadat je je had moeten inschrijven. Je verliest dus de kinderbijslag voor de periode dat je niet ingeschreven was. Als je een studie van minder dan 27 studiepunten volgt zonder je in te schrijven als werkzoekende zal je ook voor die periode het recht op kinderbijslag verliezen.

Aandacht!

Als je stopt met studeren in het jaar dat je 18 jaar wordt, dan begint de periode van 360 dagen:

 • Als je 18 jaar wordt voor 30 juni en stopt met studeren voor je verjaardag: de dag na je verjaardag
 • Als je 18 jaar wordt voor 30 juni en stopt met studeren na je verjaardag (en voor 30 juni): de dag na het stopzetten van je studies
 • Als je 18 jaar wordt na 30 juni en het leerjaar voltooit: vanaf 1 augustus

Hoe kinderbijslag krijgen na die 360 dagen?

Na 360 dagen stuurt het kinderbijslagfonds een formulier P20 met bijgevoegd een formulier BIT_1. Het formulier P20 is een controleformulier dat polst naar je inkomsten als werkzoekende schoolverlater. De briefmodule BIT_1 onderzoekt of er recht op kinderbijslag is tijdens de (mogelijke) verlenging van de beroepsinschakelingstijd.

 1. Als je na de eerste inschakelingstijd twee positieve evaluaties kreeg van de plaatselijke tewerkstellingsdienst, dan heb je recht op een inschakelingsuitkering. Je ontvangt geen kinderbijslag meer.
   
 2. Als je na de eerste inschakelingstijd geen twee positieve evaluaties kreeg, dan wordt je inschakelingstijd verlengd. Tijdens die verlengde inschakelingstijd kan je nog recht hebben op kinderbijslag onder bepaalde voorwaarden:

Voorwaarden

 • Je neemt verder deel aan evaluatiegesprekken ingesteld door de Gewestelijke Diensten voor Arbeidsbemiddeling en je deelt SPONTAAN elk evaluatieresultaat (negatief of positief) van de plaatselijke tewerkstellingsdienst mee aan het kinderbijslagfonds.
 • Als de plaatselijke tewerkstellingsdienst vaststelt dat je je niet beschikbaar stelt voor de arbeidsmarkt dan zal je inschrijving worden afgesloten. Je inschakelingstijd wordt stopgezet en de kinderbijslag wordt niet meer doorbetaald. Als je studies hervat die recht geven op kinderbijslag krijg je die in de hoedanigheid van student.
 • Het recht op kinderbijslag stopt als de jongere zijn studies hervat of een inschakelingsuitkering ontvangt.
 • Het recht op kinderbijslag eindigt op het einde van de maand waarin het tweede positieve evaluatiegesprek plaatsvond.

Je inschakelingstijd wordt gevolgd door de Gewestelijke Tewerkstellingsdiensten:

Als je in Vlaanderen woontn neem je contact op met het dichtstbijzijnde bureau van de VDAB;

Als je in Wallonië woont, neem je contact op met het dichtstbijzijnde bureau van de FOREM;

Als je in Brussel woont, neem je contact op met ACTIRIS;

Als je in de Duitstalige Gemeenschap woont, neem je contact op met de ADG.

Ziek tijdens (de verlenging van) zijn beroepsinschakelingstijd (BIT) ?

Je kind wordt ziek of krijgt een ongeval tijdens de BIT ?

Je kind heeft recht voor de duur van de BIT en voor de periode waarmee die verlengd wordt. Je kind moet zich laten inschrijven binnen de vijf werkdagen na het einde van de ziekte, anders is er geen recht voor de volledige ziekteperiode.

Bij bevallingsrust tijdens de BIT wordt het recht op kinderbijslag niet geschorst. De toekenningsperiode wordt dus ook niet verlengd.

Je kind wordt ziek of heeft een ongeval tijdens zijn verlengde beroepsinschakelingstijd?

De kinderbijslag wordt opgeschort voor de duur van de ziekte (geen uitbetaling).
Na de ziekte loopt de verlengde beroepsinschakelingstijd verder en dus ook de verlengde toekenningsperiode.

Wat gebeurt er als je kind zich niet inschrijft als werkzoekende

Als je kind zich niet laat inschrijven als werkzoekende, dan heb je recht op kinderbijslag tot:

 • Het einde van de maand waarin hij de lessen stopzet.
 • Het einde van de laatste maand waarin hij vakantie heeft als hij de lessen tot het einde van het schooljaar gevolgd heeft. De vakantie in het middelbaar onderwijs loopt tot 31 augustus, in het hoger onderwijs tot 30 september.
 • Als je kind zich laattijdig inschrijft begint de toekenningsperiode voor de kinderbijslag vanaf de dag dat hij zich inschrijft. Ze eindigt 360 dagen nadat ij zich  had moeten inschrijven. Je verliest dus de kinderbijslag voor de periode dat hij niet ingeschreven was. Als hij een studie van minder dan 27 studiepunten volgt zonder zich in te schrijven als werkzoekende zal je ook voor die periode het recht op kinderbijslag verliezen.

Extra info

 • Als je kind begint te werken, meld dit dan zo vlug mogelijk bij het kinderbijslagfonds, om te vermijden dat je kinderbijslag moet terugbetalen.
 • Als je kind zich inschrijft als werkzoekende na een studie in de EU dan heb je ook recht op kinderbijslag tijdens de beroepsinschakelingstijd. Er moet tijdens de studies wel kinderbijslag betaald zijn.

Opgelet: Wijziging van de regelgeving over werkzoekende schoolverlaters - gevolgen voor hun recht op kinderbijslag

Meer informatie: https://www.vdab.be/wegwijs/beroepsinschakelingstijd.shtml.